Einhell Compliance

Bedriftskulturen til Einhell Nordic A/S er preget av tydelig ansvar, gjensidig respekt og tillit. Rettslige handlinger og etisk oppførsel er en integrert del av vår forretningsvirksomhet og viktige forutsetninger for å sikre bedriftens suksess på lang sikt. Vårt primære mål er å unngå risikoer som setter tilliten til kunder, aksjonærer, forretningspartnere og publikum i Einhell Nordic A/S i fare.

Whistleblowing fremgangsmåte

Alle ansatte kan kontakte sine ledere og de ansvarlige spesialistavdelingene hos Einhell Nordic A/S med spørsmål, spesielt juridisk avdeling og bedriftsrevisjon.

I tillegg er Einhell Compliance Contact tilgjengelig for alle ansatte, kunder, leverandører og andre eksterne personer som et kontaktpunkt for alle compliance-relaterte spørsmål. Det samme gjelder dersom det oppdages svakheter eller andre forhold som kan føre til brudd på loven. Einhell Nordic A/S forsikrer at alle innkommende henvendelser og rapporter vil bli behandlet konfidensielt og at vi ikke vil forsøke å identifisere den rapporterende personen. Unntatt fra dette er fornærmende rapporter.

Einhell Compliance-kontakten er tilgjengelig på norsk og engelsk:

E-Mail: [email protected]