Vis mer

Einhells garantibetingelser

Ut fra den lovbestemte garantien gir Einhell sluttkunden en produsentgaranti på 24 måneder på maskiner og 6 måneder på batterier fra datoen på kjøpskvitteringen for alle tekniske mangler som Einhell er ansvarlig for. Ved online-registrering av produktene i løpet av 30 dager etter kjøpsdato forlenger Einhell disse garantiene til 3 år for maskiner og Power X-Change -batterier, pluss 10 år for PurePOWER Brushless-motorer. Den sistnevnte garantien dekker bare defekter på den Einhell-produserte motoren som skyldes material- eller produksjonsfeil, og begrenser seg til reparasjon av slike defekter eller utskifting av motoren, etter vårt skjønn. 

Garantikrav må gjøres gjeldende i løpet av garantitiden innen to uker etter at mangelen er konstatert. Etter reparasjon eller utskifting av produktet gis det verken forlengelse av garantitiden eller ny garantitid for produktet eller reservedelene som er brukt. Dette gjelder også når det kreves service på stedet.

Einhell-produkter som sendes inn uten typeskilt eller kjøpsbevis, kommer ikke i betraktning, heller ikke annensorteringsprodukter fra Einhells fabrikkutsalg. Videresolgte Einhell-produkter via tredjeparts tilbyder eller privatpersoner er utelukket fra garantien.

I følgende tilfeller godtas ikke garantikrav

  • Ikke-forskriftsmessig bruk, oppbevaring eller bruk av uegnede driftsmidler. 
  • Slitasje og følgeskader (også på motoren) på grunn av manglende vedlikehold, pleie, smøremidler
  • Skader på maskinen som skyldes uvanlig eller normal slitasje.
  • Skader på motoren, som har oppstått på grunn av manglende overholdelse av monteringsveiledningen.
  • Einhell Classic- eller Expert-produkter som brukes innen håndverk og industri eller til andre profesjonelle formål (Unntak: Professional-produkter kan brukes til dette formålet)

*Batterier og batteripakker er underlagt en naturlig slitasje og ut fra konstruksjonen utformet for et begrenset syklustall. Slitasjen påvirkes særlig av faktorer som høye belastninger og ladehastigheter (f.eks. boost-modus). Hvis batterier utsettes for varme, kulde, vibrasjoner eller støt, kan dette også føre til økt slitasje.

Du finner også våre detaljerte garantibetingelser i brukerhåndboken for maskinen din.

Har du flere spørsmål?

Ved spørsmål om Einhell-produkter eller tekniske problemer er det bare å kontakte oss via kundestøttetelefonen.

+47 21 93 19 72

Mandag til Torsdag
8:45 - 16:00

Fredag
8:45 - 14:30