Vis mer

10 års garanti for Einhell PurePOWER Brushless

Finn ut mer om vår gratis garantiservice for deg

Vi gjør alt vi kan for at du skal bli en problemløser for alle slags prosjekter i hagen og på verkstedet. Derfor sørger vi for at maskinene våre har et glimrende forhold mellom pris og ytelse, i tillegg til driftssikkerhet og høy kvalitet.

Registrer ditt nye Einhell PurePOWER Brushless-produkt i løpet av 30 dager etter kjøpet, og nyt godt av den forlengede garantien på maskinens motor. Etter registreringen forlenges garantien for Einhell PurePOWER Brushless-motoren til totalt 10 år.*

*Denne garantien dekker bare mangler på motoren som skyldes material- eller produksjonsfeil!

Slik fungerer det

Kjøp og informasjon

Kjøp et av våre Einhell PurePOWER Brushless-produkter og informer deg om våre garantibetingelser.

Registrering eller innlogging

Opprett en MyEinhell-konto eller logg deg inn med dine personopplysninger.

Søk om garantiforlengelse

Registrer Einhell PurePOWER Brushless-produktet ditt - og produktgarantien i ett og samme trinn. Raskt, enkelt og gratis.

Motta sertifikatet

Etter vellykket registrering kan du laste ned garantisertifikatet ditt.

Registrer den nye Einhell-maskinen din og få 10 års PurePOWER Brushless-garantien. Du trenger bare å logge deg inn på brukerkontoen din og følge anvisningene. Strake veien til garantiforlengelse

Garantibetingelser

Med PurePOWER Brushless-garantien får du 10 års garanti på motoren til Einhell-produktet ditt. Garantien starter fra kjøpsdatoen og må være ferdig registrert i løpet av 30 dager etter kjøpet.

Alle andre Einhell garantibetingelser har vi sammenfattet kort og enkelt for deg.

Virker ikke motoren i maskinen din lenger? 

Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med servicesaker.

Du oppretter bare en servicesak og sender oss maskinen sammen med garantisertifikatet og kjøpskvitteringen. På servicesiden vår finner du all nødvendig informasjon, f.eks. fremgangsmåte i servicesaker eller forsendelsesadresse ved innsending.

Hvis du har spørsmål, må du ikke nøle med å kontakte servicesenteret vårt.

PurePOWER Brushless bare fra Einhell NÅR BATTERIKOMPETANSE MØTER MAKSIMAL YTELSE.

FAQs

Har du flere spørsmål om Einhell PurePOWER Brushless-garantien? Vi har samlet de vanligste kundespørsmålene for deg.

Hvordan fungerer registreringen?

Registreringen følger samme fremgangsmåte som registrering av produkt- og batterigarantien.
Hvis produktet som skal registreres, er en PurePOWER Brushless-maskin, blir du gjort oppmerksom på dette straks under registreringen. Du kan nå velge om du vil ha den vanlige produktgarantiforlengelsen eller Brushless-garantien. 

For å fullføre garantiforlengelsen trenger vi opplysningene nedenfor.

  • Opplysninger om maskinen (serienummer, kjøpsdato) 
  • Personopplysninger (etternavn, fornavn og adresse)
  • Opplysninger om forhandleren (forhandlernavn, fakturanummer) 

Hva dekker PurePOWER Brushless-garantien?

10-årsgarantien fra PurePOWER Brushless dekker bare defekter på produktets motor dersom de skyldes material- eller fabrikasjonsfeil. Den begrenser seg til reparasjon av slike defekter eller utskifting av motoren, etter Einhells valg.

Hvor lang tid har jeg på meg til å registrere garantien?

Som for alle andre garantier har du 30 dager fra kjøpsdato til å registrere Einhell PurePOWER Brushless-garantien din.

I hvilke tilfeller godtas ikke et garantikrav?

Einhell PurePOWER Brushless-produkter som sendes inn uten typeskilt eller kjøpsbevis, kommer ikke i betraktning, heller ikke annensorteringsprodukter fra Einhells fabrikkutsalg. Videresolgte Einhell-produkter via tredjeparts tilbyder eller privatpersoner er utelukket fra garantien.

Følgende tilfeller er utelukket fra garantikrav:

  • Ikke-forskriftsmessig bruk, oppbevaring eller bruk av uegnede driftsmidler.
  • Slitasje og følgeskader (også på motoren) på grunn av manglende vedlikehold, pleie, smøremidler  
  • Skader på maskinen som skyldes uvanlig eller normal slitasje.
  • Skader på motoren, som skyldes manglende overholdelse av monteringsveiledningen.
  • Einhell Classic- eller Expert-produkter som brukes innen håndverk og industri eller til andre profesjonelle formål (Unntak: Professional-produkter kan brukes til dette formålet)

Har du flere spørsmål?

Ved spørsmål om Einhell-produkter eller tekniske problemer er det bare å kontakte oss via kundestøttetelefonen.

+47 21 93 19 72

Mandag til Torsdag
8:45 - 16:00

Fredag
8:45 - 14:30